Separation, skilsmässa

I samband med en separation eller skilsmässa kan man som förälder behöva stöd i att komma överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut för de gemensamma barnen.

Samarbetssamtal​

Kommunen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar. Samarbetssamtal är strukturerade samtal med er föräldrar som i samband med, eller efter en separation är oeniga om hur ni ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge för era barn. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria och ni kan själva ta kontakt med familjerätten för tidsbeställning.

Samtalen bygger på att ni:

  • har vilja att lyssna till varandra
  • ser barnets rättigheter och behov
  • vill söka möjligheter och dela ansvar
  • deltar frivilligt.

Samtalsledaren ska:

  • Tydliggöra att samtalet handlar om barnen.
  • Leda samtalet och söka och ge stöd för gemensamma mål och delmål.
  • Lyfta fram det positiva.
  • Hålla en hög etisk medvetenhet med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Samarbetssamtal journalförs inte. De är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen

Om det inte går att komma överens

Föräldrar som inte kan komma överens om vårdnad, boende eller umgänge för sina barn efter en separation eller skilsmässa har möjlighet att vända sig till tingsrätten för att få ett domstolsbeslut i frågan. Tingsrätten ger då familjerätten i uppdrag att göra en utredning om vad som kan anses vara barnets bästa.

Familjerätten i Lindesbergs kommun

Föräldrarna besöker familjerätten för samtal vid flera tillfällen, enskilt eller gemensamt. Utredningen bygger även på hembesök hos båda föräldrarna då vi träffar barn och förälder tillsammans.

Barn har rätt att komma till tals och få möjlighet att uttrycka en egen uppfattning och en egen vilja. Med godkännande av föräldrarna ber vi om information från personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan samt med eventuell ny partner.

I samband med utredningen kontrollerar vi även om uppgifter finns i socialregistret och, om skäl framkommer för detta, kontrolleras även polisregistret.

Om ni seprarerar - Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad