Personlig assistans

För att ansöka om personlig assistans kontaktar du kommunens LSS-handläggare.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av assistenter till dig som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med dina grundläggande behov som:

 • hjälp med personlig hygien
 • måltider
 • av- och påklädning
 • att kommunicera med andra
 • annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig.

Personlig assistans beviljas dig som har rätt till insatsen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller Socialförsäkrings­balken via Försäkringskassan.

Om du bedöms ha behov av mer än 20 timmars assistans så kan du ansöka hos försäkringskassan. Våra LSS-handläggare kan hjälpa dig med det.

För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en du fyller 65 år, antalet assistanstimmar får inte utökas efter att du fyllt 65 år.

Ansök om LSS-insatser Länk till annan webbplats.

Vem ska utföra assistansen?

Du bestämmer själv vem som ska utföra din assistans. Du kan välja:

 • en privat utförare
 • kommunen
 • eller så kan du få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare.

Kommunen som assistanssamordnare

Om du är intresserad av att anlita Lindesbergs kommun som assistans­samordnare, så kontaktar du en av enhetscheferna inom personlig assistans. Ni bokar en träff där du får information om vad kommunens personliga assistans innebär.

Kommunen som utförare av personlig assistans

Väljer du Lindesbergs kommun som utförare av personlig assistans skrivs ett avtal mellan dig och kommunen kring:

 • utformning
 • schemaläggning
 • genomförande av ditt beslut.

Kommunen svarar då för det praktiska kring anställning, löneutbetalning, personal, administration samt ett kvalitets- och ledningssystem runt arbetsgruppens metoder och arbetsmiljö.

Enhetschef personlig assistans

Cajsa Borup

0581-810 61

Kontakta LSS-handläggare

Ring vår servicetelefon 0581-817 79. Våra telefontider är:

 • måndag och fredag klockan 8-9
 • tisdag och torsdag klockan 13-14.

Senast uppdaterad