Information om krisberedskap

En kris är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Eftersom en kris ofta uppstår plötsligt är det viktigt att vara förberedd innan.

Kommunens roll

På lokal nivå har Lindesbergs kommun ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att vi ska följa händelseutvecklingen och vara beredd på att vidta de åtgärder som behövs. Vi ansvarar även för samordning av alla inblandade aktörer i området inför, under och efter en kris.

I vår kommun finns en krisorganisation som aktiveras vid en kris. Krisorganisationen består av olika personer beroende på hur allvarlig krisen är. Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd ta över hela eller delar av beslutanderättanden från andra nämnder. Kommunfullmäktige avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Vad är en kris?

En kris är något som hotar grundläggande funktioner och värden, som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan vara något som drabbar en stor andel människor eller en händelse gör att samhället inte kan fungera som det ska.

En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Kommunen har en viktig roll för hela samhällets beredskap, för ju bättre kommunen är på att hantera kriser desto bättre blir hela samhället på att hantera kriser.

Vad är krisberedskap?

Krisberedskap bygger på att samhället ska klara av både vardagliga olyckor och störningarna som inträffar ofta, men även större och allvarligare samhällskriser. Krisberedskapen ska även vara grunden för samhällets förmåga att kunna hantera höjd beredskap.

Mer om krisberedskap och civilt försvar på msb.se Länk till annan webbplats.

Broschyren om krisen eller kriget kommer på msb.se Länk till annan webbplats.

Håll dig informerad under en kris

Vid en kris i Lindesbergs kommun kan du hämta information i de här kanalerna:

Du kan också hålla dig informerad via Sveriges Radio P4 och krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Sveriges Radio P4 Länk till annan webbplats.

krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad