Kris och beredskap

Det är viktigt att vi är pålästa och förberedda om en kris eller olycka skulle inträffa. Här nedanför hittar du information om vad kommunen gör vid en kris, men även vad du själv kan göra vid oförutsebara händelser.

Senast uppdaterad