Skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor.

Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

Vem ansvarar för skyddsrummen?

  • MSB kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.
  • Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa.

Hitta ditt närmaste skyddsrum - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad