Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse ska för den enskilda innebära rekreation och miljöombyte för personen med funktionsnedsättning och på så sätt även ge möjlighet för anhöriga till avlösning.
Korttidsvistelse kan erbjudas i korttidshem, i annan familj (kontaktfamilj) eller på annat sätt som exempelvis lägervistelse.

Björkstugan
Kommunens korttidsboende heter Björkstugan och ligger i bostadsområdet Hagaberg.
Målet med korttidsvistelsen på Björkstugan är att ge korttidsgästen miljöombyte och kontakt med andra för sin egen utveckling. Det ska även vara en möjlighet för anhöriga att få avlösning.
Det finns plats för sju gäster per dygn och förutom de sju gästrummen finns gemensamma utrymmen för olika aktiviteter. Det finns även ett inhägnat grönområde och uteplats enbart för Björkstugans gäster.
På Björkstugan finns det personal dygnet runt och alla gäster har en kontaktpersonal.

Ansökan
Du ansöker om kortidsvistelse hos kommunens LSS-handläggare

Kontakta LSS-handläggare‌

Telefontider

Måndag och fredag 8-9

Tisdag, onsdag och torsdag 13-14

Servicetelefon

0581-817 79


Senast uppdaterad 2019-04-30