Föreningsbidrag

Syftet med Lindesbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar som bedriver verksamhet främst för barn och ungdomar i Lindesbergs kommun.

Föreningsbidrag i Lindesbergs kommun

Kommunalt bidrag ges bara till idella föreningar som uppfyller de allmänna villkoren för att motta bidrag. Prioriterat är bidrag till ideella föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet.

Följande bidragsformer finns i Lindesbergs kommun

  • Aktivitetsbidrag
  • Bidrag till kultur och fritidsarrangemang
  • Bidrag för social verksamhet
  • Driftsbidrag
  • Investeringsbidrag
  • Stöd till studieförbund

Ta del av regler och villkor för föreningsbidrag, pdf-fil Pdf, 206.3 kB.

Ansök om bidrag digitalt i Rbok

Du som söker bidrag ska göra det i vårt nya boknings- och bidragssystem Rbok. Använder ni inte ett externt program för aktivitetsredovisningen så kan de uppgifterna registreras i Rbok.

Viktigt

Samtliga föreningar som ansöker om kommunalt bidrag från Lindesberg kommun är skyldiga att i samband med ansökan:

  • Lämna senaste verksamhetsberättelse (med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse) och årsmötesprotokoll.
  • Uppdaterat föreningens kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister.

Fritidskonsulent jonas.andersson@lindesberg.se telefonnummer 0581-811 66

Kultursekreterare sara.sporre@lindesberg.se telefonnummer 0581-811 45

Fonder och stiftelser

Allmänna arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sparbankstiftelsen Bergslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad