Gläntan

Välkommen till förskolan Gläntan!

Gläntan är en förskola med 5 avdelningar där barnen är indelade i yngre- och äldregrupper. 4 avdelningar finn på Hemvägen, den 5:e avdelningen Fjärilen är på Torgvägen 3. Förskolans gård är stor och rymlig och består av kuperad terräng med möjlighet till rörelse och lek.

Vi har nära till naturen med skogsområden. I samhällets fina idrottshall som ligger vid Ekbackens skola kan vi ha rörelselek/gymnastik. Förskolan ligger granne med Ekbackens skola och äldreboendet Ekgården.

Arbetssätt och inriktning

Vi bygger verksamheten utifrån förskolans läroplan och strävar mot att vara en så bra förskola som möjligt. Leken och att ha roligt tillsammans är vårt viktigaste pedagogiska verktyg när vi bland annat lägger grunden till det livslånga lärandet. I leken stärker barnen sin sociala kompetens och utvecklar sin egen identitet. Vi vill erbjuda en inne- och utemiljö som lockar till utmaningar och utforskande.

Eftersom vi har asylsökande familjer i Fellingsbro har vi förmånen att ha barn från olika länder integrerade på förskoleavdelningarna. Detta medför att barnen får möjlighet att ta del av det mångkulturella samhället och öka sin sociala kompetens.

Kontakta förskolan Gläntan

Förskolan Gläntan
Hemvägen 1, 732 71 Fellingsbro

Avdelningen Fjärilen

Torgvägen 3, 732 71 Fellingsbro


Humlan gul

0581-834 32

Humlan svart

0581-833 51

Nyckelpigan

0581-833 50

Trollsländan

0581-834 33

Fjärilen

0581-833 67

Jimmy Nordengren

jimmy.nordengren@lindesberg.se
Rektor

0581-833 52


Kontaktinformation

Kommunens växel/reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2020-02-01