Skolskjuts

Elever som går i förskoleklass, grundskola eller särskola kan få skolskjuts.

Så här ansöker du om skolskjuts!

Alla vårdnadshavare som behöver skolskjuts till sina barn måste göra en ansökan i vår digitala e-tjänst. Du som inte har BankID eller är familjehemsförälder kan istället göra din ansökan via pappersblankett.

Länk till ansökan finns längst ned på denna sida, under Relaterade e-tjänster.

Observera att ny ansökan måste göras inför varje läsårsstart.

Ansvarsfördelning mellan Lindesbergs kommun och Länstrafiken

Kommunen har ansvaret för skolskjutsregler och beslut gällande vem som tilldelas skolskjuts.

Skjutsarna sker med både linjetrafik och unika skolskjutsar, och planeringen görs av Länstrafiken. Mer detaljerad information om skolskjutsarna hittar du på Länstrafikens webbplats, länk dit finns längst ned på denna sidan.

När ska jag kontakta Länstrafiken?

Du använder i första hand den meddelandefunktion som finns i den digitala e-tjänstens vårdnadshavarportal, länk här: Vårdnadshavarportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om ditt barn har beviljats skolskjuts och du behöver information om praktiska detaljer kring resorna kontaktar du Länstrafiken.

Trafikplanerare Andreas Ryding, nås via tfn 0771-55 30 00 (vx) eller e-post skola.lindesberg@lanstrafiken.se, hanterar frågor om skolbussar och skolskjuts med linjetrafik.

Beställningscentralen, tfn 019-17 50 17 eller e-post skola@lanstrafiken.se, hanterar frågor om anpassade skolskjutsar. Hit anmäler du även tillfälliga förändringar av anpassade skolskjutsar, t.ex. vid sjukdom.

Har du synpunkter eller klagomål kopplade till utförandet av skolskjutsarna kan du lämna dessa på Länstrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När ska jag kontakta kommunen?

Du använder i första hand den meddelandefunktion som finns i den digitala e-tjänstens vårdnadshavarportal, länk här: Vårdnadshavarportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du har fått ett avslag eller har allmänna frågor kring regler och bestämmelser om skolskjutsar.

Utvecklingsstrateg Björn Österby, via e-post skolskjuts@lindesberg.se.

När ska jag kontakta entreprenören?

Om det uppstår en brådskande situation med förseningar eller liknande. Då får du snabbast möjliga hjälp och information direkt av entreprenören. Här kan du också få hjälp om borttappade saker på bussen.

Kontakt med Axelssons Turisttrafk får du via mejl till Kerstin.zettervall@axbuss.com eller på telefon: 073-620 10 25.

Avstånd mellan hemmet och skolan eller hållplats

För att en elev ska beviljas skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan eller hållplatsen:

Elev årskurs F-3: 2 kilometer.

Elev årskurs 4-6: 3 kilometer.

Elev årskurs 7-9: 4 kilometer.

Om du väljer annan skola

Om du har valt annan skola än den som finns i det upptagningsområde ni bor i, kan ditt barn fortfarande ha rätt till skolskjuts. Din ansökan prövas då med hänsyn tagen till de kostnader som uppstår vid skolskjuts till den valda skolan.

Skolskjuts vid växelvis boende

I de fall barn har växelvis boende hos föräldrar med gemensam vårdnad, kan skolskjuts prövas från båda föräldrarnas adresser. Med växelvis boende menas att barn i ett regelbundet mönster bor hos bägge vårdnadshavarna och att tiden är någorlunda jämnt fördelad mellan hemmen.

Särskilda skäl till skolskjuts

Om du anser att det finns andra skäl som motiverar skolskjuts trots att avståndet inte medger det, kan du ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skäl. Det kan t.ex. vara beroende på trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Anpassad skolskjuts

Vid synnerliga skäl finns möjlighet till anpassad skolskjuts. Det handlar om elever med olika typer av funktionsnedsättningar där vanlig linjetrafik eller skolskjuts inte går att anpassa efter elevens behov tillräckligt mycket. Detta gäller i första hand elever på särskola eller i särskilda undervisningsgrupper, men kan även vara aktuellt för andra elever.

Anpassad skolskjuts ansöker du om med skolans hjälp.

Vid olycksfall

Om en elev efter olycksfall har behov av taxi beställs denna av vårdnadshavare efter kontakt med och bekräftelse från försäkringsbolaget.

Du hittar mer information om detta under Försäkringsinformation nedan.

Senast uppdaterad