Hagabacken

Förskolans vision. Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet!

Välkommen till förskolan Hagabacken!

Enheten

Hagabackens förskola ligger belägen i ett villaområde i Guldsmedshyttan. Som sin närmaste granne har förskolan Hagabackens skola.

Förskolan har 3 avdelningar för barn i åldrarna 1-6 år som heter Delfinen, Fjärilen och Igelkotten. Förutom arbete i respektive arbetslag försöker vi att skapa gemensamma mötessituationer i verksamheten och träffas och har gemensamma aktiviteter tillsammans. Varje morgon och kväll träffas vi på avdelningen Igelkotten där vi går ihop och har gemensamma öppningar och stängningar.

Vi har mycket av vår verksamhet utomhus där vi har en stor gård där vi ofta leker och utforskar vår närmiljö. Vi har också möjlighet att nyttja den närliggande skolgården som erbjuder en variation till förskolegården och dess aktiviteter.

Förskolan har ett mottagningskök och tar emot mat som är lagad på Hagabackens skola.

Arbetssätt och inriktning

Förskolans förhållningssätt genomsyras av respekt för barnet samt en strävan efter att se det kompetenta barnet i alla situationer - barnet sätts i centrum. Vetgirighet, fantasi, hänsyn och respekt är nyckelord i vår verksamhet.

På Hagabackens förskola ser vi det som viktigt att vi skapar möjlighet för barnen att ta till sig kunskap själva, utrycka sig på flera sätt, lyssna på varandra, utveckla ett nyanserat tänkande, arbeta tillsammans samt utveckla en stark självkänsla.

ICDP, Vägledande samspel är en naturlig del av pedagogernas förhållningssätt och något som är grundläggande i vår verksamhet. Det är ett hälsofrämjande program som ser till de resurser individen har och som kan utvecklas. Genom att utveckla empati och lyhördhet ökar förmågan att respektera och förstå varandra. Det är viktigt för oss att barnen har en trygg tid när de är på förskolan och nära och tillitsfulla relationer är grunden till det och en förutsättning för att utvecklas och lära.

Vår vision

Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 429.6 kB.

Kvalitetsrapport läsåret 2022-2023, PDF Pdf, 629.2 kB.

Kontakta förskolan Hagabacken

Elzwiks väg 5, 711 78 Guldsmedshyttan

Avdelningar

Igelkotten: 0581-846 67

Delfinen: 0581-846 66

Fjärilen: 0581-846 68

Rektor

Malin Agnesdotter

malin.agnesdotter@lindesberg.se

0581-846 10

Senast uppdaterad