Skogsdungen

Förskolans vision. Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet!

Välkommen till förskolan Skogsdungen!

Skogsdungens förskola har fyra avdelningar där barnen är uppdelade i två yngregrupper och två äldregrupper. På enheten finns även Nattviolen som är till för de barn som har behov av omsorg på obekväm arbetstid. Vår inne- och utemiljö är ändamålsenlig och inspirerande för barns utveckling och lärande.

Skogsdungen har ett eget kök där varierande och näringsriktig mat lagas.

Förskolan är belägen i ett äldre villa- och hyreshusområde.

Arbetssätt och inriktning

Hos oss finns en medveten tanke kring barns utveckling och lärande. Vi har verksamhetsmål och avdelningsmål som utgår ifrån förskolans läroplan, utvecklingssamtal och utvärderingar ifrån barn, föräldrar och arbetslagen. Utvärderingarna kan ni läsa mer om i vår kvalitetsrapport.

Vi följer barnens utveckling och lärande kontinuerligt för att anpassa och utveckla vår verksamhet utifrån aktuell barngrupp.

Kvalitetsrapport läsåret 2022-2023, PDF Pdf, 642.8 kB.

Vi vill att barn och föräldrar ska känna trygghet och glädje under sin vistelse hos oss. Vi har valt att arbeta med inskolning under 2 veckor för att barnen ska lära känna miljön, de andra barnen och personalen tillsammans med sina föräldrar.

Vi tar hänsyn till barnens olika förutsättningar, styrkor och erfarenheter, vilket kräver ett planerat och medvetet förhållnings- och arbetssätt. Vi använder oss av ett arbetssätt där personalen roterar mellan avdelning­arna.

Det innebär att en eller två pedagoger byter avdelning tillsammans med barnen varje läsår, vilket ger trygghet samt bidrar till att verksamheten utvecklas. Arbetslagen på enheten har stort samarbete i den dagliga verksamheten. Detta leder till en stärkt trygghet hos barnen och möjlighet att lära känna fler kompisar och vuxna.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 445.3 kB.

Pedagogerna är tillåtande och nyfikna på barnens lärprocesser och utmanar barnen vidare i sitt lärande. En positiv lärandemiljö tillsammans med medvetna pedagoger främjar barnets känslomässiga, sociala och intellektuella utveckling.

Vi arbetar medvetet utifrån ICDP, ett förhållningssätt som syftar till att utveckla relationen mellan barn och pedagog, öka barnens nyfikenhet och lärande samt sätter gränser för barnets handlingar på ett positivt sätt.

Verksamheten utgår från ett lärande där barnens kreativitet och nyfikenhet stimuleras, barnen ges möjlighet att få prova egna idéer och att lösa problem. Digital teknik är en naturlig del av verksamheten, och pedagogerna arbetar på ett medvetet sätt med lärplattor för att bygga vidare på barnens intresse samt vidga deras kunskapsområde.

Förskolorna i Frövi ser varandra som tillgångar. Vi samarbetar för att få en spridning på kompetenserna inom förskolorna i syfte att få en likvärdighet i våra verksamheter.

Vår vision

Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet.

Kontakta förskolan Skogsdungen

Tomtebogatan 5, 718 31 Frövi

Avdelningar

Eken: 0581-833 37 telefonsvarare

Granen: 0581-833 38

Björken: 0581-833 42 telefonsvarare

Rönnen: 0581-833 35

Rektor

Sandra Gränsnäs

sandra.gransnas@lindesberg.se

0581-833 49

Senast uppdaterad