Björkhagaskolan

Välkommen till Björkhagaskolan

Björkhagaskolan ligger centralt i ett bostadsområde med blandad bebyggelse. Det finns närhet både till stadens centrum och natursköna omgivningar.

Skolan har cirka 500 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Verksamheten har även fritidshem för alla åldrar.

På Björkhagaskolan arbetar vi utifrån elevernas skolresultat. Dessa ligger till grund för att utveckla undervisningen. Med höga förväntningar på elevernas förmåga att lyckas tar vi ansvar för elevernas lärande.

Vi är stolta över vår goda anda, vår vi-känsla och att vi alla hjälps åt för att få eleverna att lyckas maximalt. Det, personalens professionella engagemang samt föräldrars stöd, bidrar till elevernas trygghet och lärande.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 405.2 kB.

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan 2022-2023, PDF Pdf, 807.9 kB.

Björkhagaskolans prioriterade mål läsåret 2023-2024


Vi är så bra tillsammans

Ökad gemenskap och empatisk förmåga leder till tryggare klimat.

Läslust

Med ökad läslust blir eleverna säkrare på sin förmåga att läsa och förstå olika slags texter i alla ämnen.

Kontakta Björkhagaskolan

Björkhyttevägen 47, 711 33 Lindesberg.

Telefonnummer årskurser

Telefonnummer fritidshem

Rektor

Elionor Pettersson

elionor.pettersson@lindesberg.se

0581-81423

072-201 14 23

Ansvarsområde Bryggan, elevhälsa och fritidshem.

Biträdande rektor

Ingela Hindemith

ingela.hindemith@lindesberg.se

0581-815 56

073-600 32 65

Ansvarsområde årskurs F-3.

Biträdande rektor

Ida Mellstig

ida.mellstig@lindesberg.se

0581-815 45

076-052 04 56

Ansvarsområde årskurs 4-6.

Senast uppdaterad