Brotorpsskolan

Välkommen till Brotorpsskolan!

Brotorpsskolan är en dynamisk skola som uppmuntrar kreativitet, utveckling och lärande. För oss är det viktigt med en värdegrund som alla står upp för, som skapar trygghet och trivsel. Brotorpsandan ger glädje och gemenskap för både elever och personal.

Brotorpsskolan är belägen i centrala Lindesberg. Skolan är en F-6 skola med ungefär 460 elever. Skolan är treparallellig med sju arbetslag som alla har namn efter ädelstenar:

  • F-klass Månstenen
  • Åk 1 Solstenen
  • Åk 2 Ametisten
  • Åk 3 Smaragden
  • Åk 4 Rubinen
  • Åk 5 Bärnstenen
  • Åk 6 Safiren

Pärlan är vårt specialpedagogiska team med specialpedagoger, speciallärare och sva-lärare. På Månstenen, Solstenen, Ametisten och Smaragden har vi våra fritidshem.

Skolan leds av ett team bestående av en rektor och två biträdande rektorer. Vi har ett väl fungerade elevhälsoteam med kurator, specialpedagoger, skolpsykolog samt skolsköterskor.

Hos oss står ditt barns lärande och trygghet i centrum. Det innebär att vi arbetar aktivt med att skapa en trygg miljö där alla elever ges möjlighet att utvecklas maximalt. Vi sätter lärande i fokus och utgår från en tydlig lärarledd undervisning. Vi arbetar för att upprätthålla god ordning, tydliga rutiner och god studiero i våra lärmiljöer.

På Brotorpsskolan är respekt, god attityd och ett gott språkbruk viktiga och grundläggande värden. För oss är det viktigt att alla elever och föräldrar känner sig både trygga och välkomna. Vi månar om vår Brotorpsanda där trygghet, gemenskap och goda relationer är viktigt för oss.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 254.4 kB.

Kvalitetsrapport Brotorpsskolan 2022-2023, PDF Pdf, 806.8 kB.

 

Mål för Brotorpsskolan läsåret 2023-2024

  • Trygghet och trivsel - Alla elever ska känna sig trygga och trivas på Brotorpsskolan.
  • Maximal kunskapsutveckling för alla elever - Under läsåret ser vi en förbättrad måluppfyllelse och en god progression hos alla elever på Brotorpsskolan.

Kontakta Brotorpsskolan

Fotbollsgatan 1, 711 34 Lindesberg.

Förskoleklass, Månstenen

Arbetsrum

0581-814 74

Fritids

0581-814 43

Åk 1, Solstenen

Arbetsrum

0581-814 67

Fritids

0581-814 60

Åk 2, Ametisten

Arbetsrum

0581-814 48

Fritids

0581-814 52

Åk 3, Smaragden

Arbetsrum

0581-814 49

Fritids

0581-814 47

Åk 4, Rubinen

Arbetsrum

0581-814 54

Åk 5, Bärnstenen

Arbetsrum

0581-814 51

Åk 6, Safiren

Arbetsrum

0581-814 46

Idrotten

0581-814 57

Pärlan

0581-811 72

Rektor

Yasmine Svartling

yasmine.svartling@lindesberg.se

0581-814 44

Biträdande rektor åk F-3

Kajsa Hellsing

kajsa.hellsing@lindesberg.se

0581-814 58

Biträdande rektor åk 4-6

Sofia Fredriksson

sofia.fredriksson@lindesberg.se

0581-812 78

Senast uppdaterad