Hagabackens skola

Välkommen till Hagabackens skola!

Lärande, omtanke och ansvar

Hagabackens skola präglas av lärande, omtanke och ansvar. För oss innebär det att vi arbetar vi med eleven i fokus för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande. Förskoleklassen, fritidshemmet och klasserna bildar helheten Hagabackens skola och lärande sker i alla dessa verksamheter.

De utmaningar vi möter i verksamheterna löser vi med elevens bästa i centrum. Vi utgår alltid från omtanke till eleven samt elevens behov.

Vi har ett gemensamt ansvar för att skolan är en plats där elever och personal känner sig trygga och trivs. En god samverkan inom skolan och med hemmet är en viktig del i detta.

Hagabackens enhet är en F-3 skola med ca 140 elever i skolan och ca 95 elever inskrivna på fritidshemmet. I skolan och fritidsverksamheten jobbar ca 20 pedagoger. Vi har en fin skolmiljö som inbjuder till aktiviteter och undervisning. Vi har tillgång till naturen och bygdens historia blir en del av vår dag på ett naturligt vis. Vår arbetsmiljö jobbar vi ständigt med att förbättra för att kunna ge våra elever de bästa förutsättningarna att möta morgondagens vardag och känna sig nöjda över sin skola.

Styrdokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 134.8 kB.

Kvalitetsrapport läsåret 2022-2023, PDF Pdf, 689.5 kB.

Kontakta Hagabackens skola

Hagabacksvägen 1, 711 78 Guldsmedshyttan

Personalrum: 0581-846 61

Rektor

Jesper Lewén

jesper.lewen@lindesberg.se

0581-846 60

Senast uppdaterad