Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förutom dessa områden ansvarar utskottet för IT, måltid, miljö, folkhälsa, upphandling samt risk och säkerhet.

Sammanträdestider

Utskottet ansvarar för bland annat kansli, ekonomi, personal, information och kommunikation.

Datum

6 februari

4 mars

7 maj

3 september

1 oktober

5 november

Tid

Alla sammanträden startar klockan 9.00.

Kallelser

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till kommun@lindesberg.se

Ledamöter

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av sju ledamöter och åtta ersättare.

Kontakt

kommun@lindesberg.se

Förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Senast uppdaterad