Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utskottet ansvarar för bland annat kansli, ekonomi, personal, information och kommunikation.

Förutom dessa områden ansvarar utskottet för IT, måltid, miljö, folkhälsa, upphandling samt risk och säkerhet.

Sammanträdestider

Datum

7 februari

7 mars

4 april

2 maj

5 september

3 oktober

7 november

12 december

Tid

Alla sammanträden startar klockan 9.00.

Kallelser

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till kommun@lindesberg.se

Ledamöter

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av sju ledamöter och åtta ersättare.

Kontakt

kommun@lindesberg.se

Förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Senast uppdaterad