Jämförelse

För att utvärdera oss själva och ständigt förbättra vår service till kommuninvånarna jämför vi oss med andra kommuner. Lindesbergs kommun deltar regelbundet i olika undersökningar som mäter vår service inom olika områden.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Lindesbergs kommun deltar, tillsammans med närmare 260 andra kommuner, i projektet Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Här används ca 40 mått för att mäta kommunens presentationer inom områdena:

  • Kommunens tillgänglighet.
  • Trygghetsaspekter inom kommunen.
  • Medborgarnas delaktighet och kommunens information.
  • Kommunens effektivitet inom förskola, skola, äldreomsorg och övrig socialtjänst.
  • Kommunen som samhällsutvecklare.

KKIK, jämföraren Länk till annan webbplats.

Jämföraren Kolada Länk till annan webbplats.

Kommun- och regiondatabasen (KOLADA)

I KOLADA kan du följa kommunens verksamheter från år till år.

Med cirka 5 000 nyckeltal får vi underlag för analyser och jämförelser. Det kan exempelvis vara nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i våra verksamheter.

Jämföraren Kolada Länk till annan webbplats.

Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg anpassar för kommunal verksamhet.

Verktyget utvärderar vad och hur hela kommunen gör för att:

  • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
  • utveckla styr- och uppföljningssystem
  • utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
  • skapa goda arbetsplatser och delaktiga medarbetare
  • skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen.

Utvärderingsrapport kommunkompassen på skr.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad