Ökad närvaro från kommunen under riskhelger

Bild från tidigare års vårmönstring och crusing i Lindesberg. Vackra bilar som står radade upp bredvid varandra.

Bild: Mostphotos. Fotograf: Thomas Enqvist

Under lördagens cruising, 11 maj, kommer socialtjänsten tillsammans med skolan, polisen och övriga kommuner i norra länsdelen vara ute och fälta i centrala Lindesberg. Det är en gemensam insats där kommunen vill öka närvaron under så kallade riskhelger, även om vårdnadshavare har ett stort ansvar.

Gemensamt har socialtjänsten, skolan, polisen och övriga kommuner i norra länsdelen samordnat en fältgrupp av medarbetare som ska gå ut och fälta under riskhelger. Syftet är att visa på kommunens närvaro och minska förekomsten av oönskade händelser. På plats kan de erbjuda stöd och samtal till barn och unga som behöver det.

Fältgruppen kommer att befinna sig i centrala Lindesberg under lördagens vårmönstring, bilutställning och cruising.

Vi vill gärna samverka med vårdnadshavare vid dessa tillfällen och att uppmuntra till att flera vuxna finns ute för att göra den här kvällen till en trevlig stund med mycket folk, fint väder och härliga bilar. Är ni oroliga för era barn och ungdomar under kvällen så kontakta oss på telefonnummer för rådgivning: +46 790 60 47 59.

- Maria Arnesson, Enhetschef på avdelningen för Individ och familj.

Vad menas med riskhelger?

Riskhelger innefattar dagar när det förekommer festliga evenemang som kan locka en stor grupp av barn och unga. Det kan bland annat handla om särskilda högtider där alkohol och droger förekommer i större utsträckning.

Vilka beslut kan fältgruppen ta?

Fältgruppens huvudsakliga uppgift är att finnas till hands och stötta våra barn och unga. Om de däremot träffar barn och unga som behöver hjälp av olika orsaker kan de ta kontakt med personens vårdnadshavare.

Kom i kontakt med fältgruppen

Vill du komma i kontakt med fältgruppen kan du ringa telefonnummer +46 790 60 47 59.

Observera att du enbart kan nå fältgruppen under de riskhelger de fältar.

Senast uppdaterad