Ledsagarservice

Ledsagarservice är främst en insats för den som behöver hjälp att ta sig från hemmet till olika aktiviteter i närmiljön inom kommunen eller i närliggande kommuner.

Tanken med ledsagarservice är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och bryta isoleringen.

Beslut om ledsagarservice tas om ett visst antal timmar med ledsagarservice varje månad. Timmarna kan sedan användas antingen en fast dag varje vecka för en speciell aktivitet eller vid olika dagar och tidpunkter och för olika aktiviteter.

Aktiviteten som ska utföras tillsammans med ledsagaren handlar i huvudsak om sådana aktiviteter som sker i den enskildes närmiljö d.v.s. inom den egna kommunen. Ledsagarservice kan ges alla dagar i veckan.

Behöver du ledsagare?

Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan för hur du ska få din ledsagarservice utförd. Genomförandeplanen följs upp minst en gång om året.

Ansök om insatsen ledsagarservice Länk till annan webbplats.

Ledsagarens funktion och ansvar

Ledsagaren kommer vid önskad tidpunkt till bostaden eller annan mötesplats. Ni följs sedan åt till överenskommen aktivitet. Vid behov följer ledsagaren dig hem och avslutar uppdraget. Vid ledsagning ska färdtjänst eller allmänna kommunikationer användas.

Det finns inget krav på att din ledsagare måste ha bil eller körkort. Din ledsagare får ett timarvode.

Avgifter

Insatsen ledsagning är avgiftsfri. Du betalar dock själv för dina aktiviteter.

I samband med ledsagaruppdraget kan du få ett ledsagarkort till din ledsagare. Om ni till exempel går på bio betalar du din biljett och din ledsagare använder ledsagarkortet.

Tystnadsplikt och sekretess

Din ledsagare har tystnadsplikt och får inte berätta för andra människor om dig och vad du och din ledsagare gör. Detta gäller även efter att ledsagaren har slutat sitt uppdrag.

Ansökan

Du ansöker om att få ledsagarservice hos kommunens LSS-handläggare.

Kontakta LSS-handläggare

Vill du bli ledsagare?

Som ledsagare är din uppgift att följa med på aktiviteter och ge stöd till personen utifrån de individuella behov som personen har. Den enskilde får ett beslut, utifrån sina behov, om ett visst antal timmar med ledsagar­service varje månad.

Timmarna kan sedan användas antingen en fast dag varje vecka för en speciell aktivitet eller vid olika dagar och tidpunkter och för olika aktivi­teter, beroende på hur den enskildes beslut ovh genomförandeplan ser ut.

Ledsagarens funktion och ansvar

Ledsagaren kommer vid önskad tidpunkt till bostaden eller annan mötes­plats. Ni följs sedan åt till överenskommen aktivitet. Det kan till exempel vara:

  • teaterbesök
  • bio
  • idrottsevenemang
  • restaurangbesök
  • inköp av kläder
  • promenader.

Efteråt följer ledsagaren med hem och avslutar uppdraget.

Uppdrag

Som ledsagare är du timanställd och utför ett uppdrag. I uppdraget är man olycksfallsförsäkrad till och från samt under den tid som uppdraget utförs.

Egen bil ska inte användas utan färdsättet ska vara kollektivt eller med färdtjänst.

För att bli ledsagare krävs ingen särskild yrkeskompetens, men däremot ett stort engagemang och intresse för andra människor. Du måste ha tid och vara lite flexibel för att följa personen efter dess behov och önskemål.

Timlön

Som ledsagare får du timlön för ditt uppdrag. Personliga utlägg måste redovisas med kvitto. Timrapport lämnas in varje månad till enhetschefen.

Tystnadsplikt och sekretess

Som ledsagare får du ett uppdrag från avdelningen för funktionsstöd i Lindesbers kommun. Regler om tystnadsplikt och sekretess gäller för ledsagare, likväl som för annan personal inom funktionsstöd.

Det är mycket viktigt att personen med funktionsnedsättning kan lita på sin ledsagare.

Stöd

Du som ledsagare får vid behov handledning och den information som behövs för att utföra uppdraget.

Hur blir man ledsagare?

Om du är intresserad av att bli ledsagare kan du ringa eller mejla. Du kan också fylla i en intresseanmälan för att bli ledsagare.

Lämna intresseanmälan för att bli vill ledsagare Länk till annan webbplats.

Om vi behöver dig som ledsagare bjuds du in till en informationsträff där du får utförlig information om vad uppdraget innebär och du kan också passa på att ställa frågor. Det kan göras kontroller i olika register, till exempel polisens belastnings- och misstankeregister.

Ett meningsfullt uppdrag!

Vi hoppas att du känner dig intresserad av och är nyfiken på uppdraget som ledsagare!

Av erfarenhet vet vi att många ledsagare tycker att de har ett väldigt roligt uppdrag och upplever att de gör något meningsfullt tillsammans med en person som har helt andra förutsättningar än de själva.

Du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att bli ledsagare åt en person med funktionsnedsättning eller om du har några frågor som berör ditt uppdrag.

Har du frågor om att bli ledsagare?

Kontakta handläggare Linda Gidelius

0581-817 97 eller 079-071 05 77

linda.gidelius@lindesberg.se

Kontakta LSS-handläggare

Ring vår servicetelefon 0581-817 79. Våra telefontider är:

  • måndag och fredag klockan 8-9
  • tisdag och torsdag klockan 13-14.

Senast uppdaterad