Brotorpsskolan

Välkommen till Brotorpsskolan!

Brotorpsskolan är en F-6 skola med ungefär 360 elever. Skolan är tvåparallellig med sex arbetslag som alla har namn efter ädelstenar, Ametisten, Smaragden, Safiren och Rubinen. Pärlan är arbetslaget där specialpedagog, speciallärare och SVA-pedagog ingår. Opalen är namnet på det arbetslag som tillhör särskolan. På Ametisten, Smaragden och Safiren har vi våra fritidshem.

På Brotorpsskolan har vi fokus på ditt barns lärande. Det innebär att vi arbetar för en trygg miljö där alla elever ges möjlighet att utvecklas maximalt. På Brotorpsskolan månar vi om varandra och tycker att respekt, omtanke och höga förväntningar är viktigt. För oss är det viktigt att alla elever och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna och att skolan präglas av en stark känsla av gemenskap.

I Lindesbergs kommun arbetar vi tillsammans utifrån ledorden Lärande, Omtanke och Ansvar. För oss på Brotorpsskolan innebär det att:

  • Lärandet utgår från en lärarledd undervisning och ett formativt arbetssätt. Vi strävar efter att vara en inkluderande skola där alla deltar och via dialog utvecklar varandras lärande.
  • Brotorpsandan bygger på omtanke där trygghet, gemenskap och goda relationer är viktiga ledord. Vi strävar efter att alla elever ska känna sig trygga, ha bra arbetsfokus och uppnå en god måluppfyllelse.
  • Skolan ansvarar för att eleverna får förutsättningar som krävs för en lyckad skolgång och maximal kunskapsutveckling. Skolan arbetar för och uppmuntrar alla elever att ta ansvar för sitt eget lärande genom tydlig återkoppling och ett framåtsyftande arbetssätt. Med eget ansvar växer lärandet.
Kontakta Brotorpsskolan

Brotorpsskolan

Ruddammsgatan, 711 34 Lindesberg


Ametisten

0581-814 52 (arbetsrum)

0581-814 48 (fritids)

Smaragden

0581-814 49 (arbetsrum)

0581-814 47 (fritids)

Safiren

0581-814 46 (arbetsrum)

0581-814 42 (fritids)

Rubinen

0581-814 55

Pärlan

0581-811 72Köket

0581-814 45Anna Unosson

anna.unosson@lindesberg.se

Rektor

0581-814 58

Sofia Fredriksson

sofia.fredriksson@lindesberg.se

Biträdande rektor

0581-812 78

Kontaktinformation

Kommunens växel/reception
Stentäppsgatan 5, Lindesberg
0581-810 00

Senast uppdaterad 2019-01-18