Om allmänna val

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

De allmänna valen hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Det är tre olika val som genomförs: val till riksdag, val till kommunfullmäktige och val till regionfullmäktige. Nästa gång det är ordinarie allmänna val är 2026.

Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år. Nästa gång detta val äger rum är 9 juni 2024.

Kommunens valnämnd ansvarar för genomförandet och har till sin hjälp ett valkansli.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du:

  • Är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
  • Är utvandrad svensk medborgare (ej bara svensk medborgare men aldrig bott i Sverige).

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du:

  • Är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/regionen.
  • Är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen eller regionen.
  • Är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Rösträtt vid val till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

  • Är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
  • Är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Kontakta valkansliet

Mejla till val@lindesberg.se

Ring 073-221 90 68

Valmyndigheten

Du hittar mer information om val på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad