Förskola och barnomsorg

Under de tider du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig erbjuder vi omsorg för ditt barn. När ditt barn fyller tre erbjuds femton avgiftsfria timmar per vecka (allmän förskola).

Under de tider du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig erbjuder vi omsorg för ditt barn och vi behöver ha din ansökan om förskoleplats senast 4 månader innan. Placering sker tidigast en dag efter att barnet fyllt ett år.

Våra förskolor är öppna 12 timmar om dagen och när de inte är öppna finns Nattviolen för de barn som har behov av omsorg på obekväm arbetstid.

Nytt från 1 januari 2019

Från och med 1 januari 2019 införs ett nytt söksystem för föräldrar som söker förskoleplats för sitt/sina barn. Det nya systemet innebär att placering sker utifrån det geografiska område där barnet bor, istället för som tidigare till enskilda förskolor.

Bakgrunden till beslutet är att en utvärdering visat att det var svårt att göra jämna gruppsammansättningar utifrån skollagens kriterier på kön, ålder, modersmål och särskilda behov, delvis beroende på att det gamla söksystemet baserades på val av enskild förskola.

Barngruppernas storlek och sammansättning har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Om du som förälder har funderingar över barngruppens storlek eller sammansättning på ditt barns förskola, är du varmt välkommen att kontakta rektorn på förskolan.

Från 1 januari 2019 är det följande områdesindelning inom förskoleområden som är aktuella:

Östra Lindesberg: Tallbacken, Grönsiskan, Haga, Björken och Kyrkberget
Västra Lindesberg: Stadsskogen, Stöttestenen och Kungsfågeln
Frövi: Mariedal, Skogsdungen, Näsby.
Övriga södra: Gläntan, Bergknallen, Lönngården
Norr: Lysmasken, Hagabacken och Ramsberg

Så här gör du för att söka förskoleplats
Du ansöker om förskoleplats via kommunens digitala tjänst som du hittar härlänk till annan webbplats.

Från och med 1 januari 2019 är det alltså inte längre möjligt att välja enskild förskola. Placering sker istället utifrån det geografiska område där barnet bor. Observera att du måste ansöka om plats på förskolan minst 4 månader innan ditt barn behöver plats. Vill du säga upp platsen ska du göra det senast 2 månader innan barnet ska sluta.

Kontaktinformation

Kommunens växel/reception
Stentäppsgatan 5, Lindesberg
0581-810 00
barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad 2019-05-22