Förskola och barnomsorg

Under de tider du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig erbjuder vi omsorg för ditt barn. När ditt barn fyller tre erbjuds femton avgiftsfria timmar per vecka (allmän förskola).

Under de tider du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig erbjuder vi omsorg för ditt barn och vi behöver ha din ansökan om förskoleplats senast 4 månader innan. Placering sker tidigast en dag efter att barnet fyllt ett år.

Våra förskolor är öppna 12 timmar om dagen och när de inte är öppna finns Nattviolen för de barn som har behov av omsorg på obekväm arbetstid.

Kontaktinformation

Kommunens växel/reception
Stentäppsgatan 5, Lindesberg
0581-810 00

Senast uppdaterad 2018-10-26