Förskola och barnomsorg

När du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig erbjuder vi omsorg för ditt barn. När ditt barn fyller tre får du erbjudande om femton avgiftsfria timmar per vecka enligt principen för allmän förskola.

Barn visar upp målade händer, illustrativ bild.

Under de tider du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig erbjuder vi omsorg för ditt barn och vi behöver ha din ansökan om förskoleplats senast 4 månader innan. Placering sker tidigast en dag efter att barnet fyllt ett år.

Våra förskolor är öppna 12 timmar om dagen och när de inte är öppna finns Nattviolen för de barn som har behov av omsorg på obekväm arbetstid.

Förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Pdf, 630.9 kB.

Placering i förskolan

Placering sker utifrån det geografiska område där barnet bor.

Barngruppernas storlek och sammansättning har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Om du som förälder har funderingar över barngruppens storlek eller sammansättning på ditt barns förskola, är du varmt välkommen att kontakta rektorn på förskolan.

Finskt förvaltningsområde

Lindesbergs kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket ger barn med finskt ursprung rätt till omsorg helt eller på väsentliga delar på finska. Önskar ni omsorg på finska behöver ni kontakta barnomsorgsadministratör för det område ni söker förskoleplats inom.

Lindesbergin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, mikä antaa suomalaistaustaisille lapsille oikeuden suomenkieliseen lastenhoivaan kokonaan tai olennaisilta osin. Jos toivotte suomenkielistä lastenhoivaa, voitte ottaa yhteyttä sen alueen lastenhoivatoimitsijaan josta haluatte hoivapaikan.

Sök förskoleplats

Du ansöker om förskoleplats via Barnomsorgsportalen, vår e-tjänst för förskola och fritidshem.

Sök förskoleplats i Lindesbergs kommun Länk till annan webbplats.

Förskolan har följande områdesindelning

Östra Lindesberg

Tallbacken, Grönsiskan, Haga, Björken och Kyrkberget

Västra Lindesberg

Kristallen, Stadsskogen, Stöttestenen och Kungsfågeln

Frövi

Mariedal, Skogsdungen och Näsby

Övriga södra

Gläntan och Bergknallen

Norr

Lysmasken, Hagabacken och Ramsberg

Styrdokument och allmänna råd

Läroplan för förskolan Pdf, 300.4 kB.

Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad