Detaljplan för del av Dalkarlshyttan 1:1 m.fl. (Norra Dalkarlshyttan)

Syftet med detaljplanen är möjliggöra för byggnation av bostäder, idrottslokaler och rekreation.

Planområdet är beläget i Dalkarlshyttan, norr om golfbanan, strax söder om Lindesbergs tätort.

Vad händer i processen?

Granskningshandlingar arbetas fram.

Samråd pågick mellan 22 mars - 18 april 2021

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

  • Synpunkter på förslaget lämnar du skriftligt. Du skickar dem till samhallsbyggnad@lindesberg.se, eller med brev till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  • Av synpunkterna är det viktigt att ditt namn och adress framgår samt vilket ärende du lämnar synpunkter på. Ange "Dnr S-2019-427".
  • Synpunkterna ska ha kommit in till oss senast den 18 april 2021.
  • Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Ytterligare handlingar och upplysningar

Björn Nettelbladt, Planarkitekt

0581-810 00

bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad