Landsbygd

Landsbygdsutveckling innebär att man tar en titt på varje bygds unika förutsättningar och därefter tar tillvara på dem och därmed bidrar till bygdens utveckling.

Det handlar helt enkelt om att man investerar i människor och i idéer som har som mål att utveckla landsbygden och miljön. Målet är till exempel att utveckla lantbruket, göra det enklare att skapa egna företag, skydda miljön och skapa fler jobb. En levande landsbygd innebär en levande kommun.

I Lindesbergs kommun arbetar vi med servicepunkter. En servicepunkt ska vara den naturliga mötesplatsen i en by eller ort. Hit ska man kunna komma och träffas över en kopp kaffe, göra sina ärenden över nätet, ta del av information via broschyrer och mycket annat. Det är också forumet där vi samlar idéer, initiativ och utvecklingstankar.

Förutom en samlande kraft för bygden är servicepunkterna också mötesplatser för att kommunen ska kunna samordna de frågor som är viktiga för en positiv landsbygdsutveckling. I nuläget finns två servicepunkter, en i Vedevåg och en i Ramsberg.

Hösten 2019 planerar vi att få igång ytterliggare servicepunkter.

Har du tankar kring landsbygden eller landsbygdsutveckling i Lindesbergs kommun? Hör gärna av dig till oss!

Kontakta näringslivsenheten

Namn och e-post

Telefon

Daniel Fagerlund
daniel.fagerlund@lindesberg.se
Näringlivsutvecklare

0581-810 94 


Här kan du läsa om "Kraftsamling Norr"PDF - tre lokala pensionärsorganisationer bjöd in politiker, tjänstemän och landshövdingen till en heldag med bussresa runt om i bygderna.

Senast uppdaterad 2019-10-14