Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är en gemensam myndighetsnämnd för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

Tekniska nämnden ansvarar för bland annat verksamheterna vatten och avlopp, gator, vägar, vinterväghållning samt avfall och återvinning. Lindesbergs kommun är värdkommun.

Sammanträdestider

Datum

19 januari

17 februari

24 mars

21 april

17 maj

16 juni

25 augusti

22 september

20 oktober

17 november

15 december

Tid

Alla sammanträden startar klockan 9.00.

Kallelser

Protokoll

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till kommun@lindesberg.se

Ledamöter

Tekniska nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Tekniska nämnden Länk till annan webbplats.

Kontakt

tekniska@sb-bergslagen.se

Förvaltning

Tekniska förvaltningen

Senast uppdaterad