Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige. Den leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige tar beslut om och har även till uppgift att förbereda ärenden till kommun­fullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar också för att de beslut som fattas i kommun­fullmäktige verkställs och följs upp.

Sammanträdestider

Datum

25 januari

1 mars

29 mars

26 april

17 maj

14 juni

6 september

18 oktober

15 november

20 december

Tid

Alla sammanträden startar klockan 9.00.

Kallelser

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare sammanträde? Mejla kommun@lindesberg.se

Ledamöter

Kommunstyrelsen består av femton ledamöter som är valda av kommun­fullmäktige.

Ledamöter i Kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

kommun@lindesberg.se

Förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Senast uppdaterad