Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige. Den leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige tar beslut om och har även till uppgift att förebreda ärenden till kommunfullmäktige. Den ansvarar också för att de beslut som fattas i kommunfullmäktige verkställs och följs upp.

Kommunstyrelsen består av femton ledamöter som är valda av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Irja Gustavsson (S), ordförande


Jonas Kleber (C), vice ordförande


Pär-Ove Lindqvist (M), oppositionsråd


 

Senast uppdaterad 2020-02-17