Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige. Den leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige tar beslut om och har även till uppgift att förebreda ärenden till kommunfullmäktige. Den ansvarar också för att de beslut som fattas i kommunfullmäktige verkställs och följs upp.

Kommunstyrelsen består av femton ledamöter som är valda av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Irja Gustavsson (S), ordförande


Jonas Kleber (C), vice ordförande


Pär-Ove Lindqvist (M), oppositionsråd


 

Senast uppdaterad 2020-02-17