Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, särskola, grundskola, gymnasieskola och kulturskola.

Sammanträdestider

Datum

22 januari

12 februari

11 mars - inställt

18 mars

15 april

13 maj

5 juni

19 augusti

16 september

14 oktober

4 november

16 december

Tid

Alla sammanträden startar klockan 9.00.

Vid möten på Kommunhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Kallelser

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Ledamöter

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

Ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.

Kontakt

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad