Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, särskola, grundskola, gymnasieskola och kulturskola.

Sammanträdestider

Datum

16 januari

27 februari

13 mars

24 april

15 maj

12 juni

21 augusti

18 september

9 oktober

13 november

18 december

Tid

Alla sammanträden startar klockan 9.00.

Vid möten på Kommunhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Kallelser

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Ledamöter

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

Ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.

Kontakt

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad