Möten och protokoll

Sammanträdestider, kallelser och protokoll från kommunens olika nämnder, bolag och rådgivande organ.

Information om sammanträdestider, kallelser och protokoll från kommunens olika nämnder, bolag och rådgivande organ finns på respektive webbsida.

Sammanträdestider 2024 för kommunfullmäktige, styrelse och nämnder Pdf, 141.7 kB.

Prenumerera

För att prenumerera på uppdateringar gå in på sidan Prenumerera och anmäl dig för prenumeration.

Prenumerera på uppdatering av kallelser och protokoll

Alla protokoll som publiceras på webbplatsen är kopior av originalprotokoll. Vill du ta del av äldre protokoll eller protokoll med justerares underskrift och signatur, andra dokument och underlag är du välkommen att kontakta kanslienheten.

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bygg- och miljönämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Tillväxtnämnden

Valnämnden

Bolag

Linde Stadshus AB

Rådgivande organ

Kommunala pensionärsrådet, KPR

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning, KRF

Samråd finskt förvaltningsområde

Sök politiker

Sök namn på förtroendevald i förtroendemannaregistret - Sök politiker Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad